תלת ספרתי גדול

תלת ספרתי T.M. 1403
  • דגם גדול - גובה: 278 מ"מ, עומק: 66 מ"מ, אורך: 370 מ"מ
  • דגם קטן - גובה: 182 מ"מ, עומק: 66 מ"מ, אורך: 370 מ"מ

דו ספרתי גדול

תלת ספרתי T.M. 1403
  • דגם גדול - גובה: 278 מ"מ, עומק: 66 מ"מ, אורך: 370 מ"מ
  • דגם קטן - גובה: 182 מ"מ, עומק: 66 מ"מ, אורך: 370 מ"מ

ארבע ספרתי גדול

תלת ספרתי T.M. 1403
  • דגם גדול - גובה: 278 מ"מ, עומק: 66 מ"מ, אורך: 370 מ"מ
  • דגם קטן - גובה: 182 מ"מ, עומק: 66 מ"מ, אורך: 370 מ"מ

ארבע ספרות + אות לסימון

תלת ספרתי T.M. 1403
  • דגם גדול - גובה: 278 מ"מ, עומק: 66 מ"מ, אורך: 370 מ"מ
  • דגם קטן - גובה: 182 מ"מ, עומק: 66 מ"מ, אורך: 370 מ"מ

תצוגה דיגיטלי לעמדת הפקיד

תלת ספרתי T.M. 1403
  • דגם גדול - גובה: 278 מ"מ, עומק: 66 מ"מ, אורך: 370 מ"מ
  • דגם קטן - גובה: 182 מ"מ, עומק: 66 מ"מ, אורך: 370 מ"מ